ILABY xin chào các bạn

Hướng dẫn chọn size

 
Size Cân nặng Chiều cao
1Y 8 - 10kg 74
2Y 11 - 12kg 85
3Y 12 - 15kg 95
4Y 15 - 17,5kg 102
5Y 17,5 - 20kg 108
6Y 20 - 22kg 114
7Y 22 - 25kg 120
8Y 25 - 28kg 126
9Y 29 -31kg 132
10Y 31- 32kg 136

XIn chào